?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ׃大学2021q博士研I生招生报名旉安排-׃大学研究生招生信息网
<listing id="xqgn6"></listing>
<em id="xqgn6"><rt id="xqgn6"></rt></em>
<object id="xqgn6"></object>
 • <samp id="xqgn6"><rt id="xqgn6"></rt></samp>

  <samp id="xqgn6"><b id="xqgn6"></b></samp>
 • <samp id="xqgn6"><tt id="xqgn6"></tt></samp>

  您现在的位置Q? 首页-> 招生指南
  您现在的位置: 首页-> 通知公告

  ׃大学2021q博士研I生招生各学?/span>报名旉安排

  发布人:     发布旉: 2020-11-17 17:17:00      点击ơ数Q?script>_showDynClicks("wbnews", 1509684570, 4377)

  各位考生Q?/span>

    Ƣ迎报考山东大学博士研I生Q?/span>

    为方便大家提前做好报考准备,现将我校各招生单位博士生招生报名旉予以公布Qƈ说明如下Q?/span>

    1.考生在网上报名的同时Q须报名申h料交到招生单位。材料提交方式和提交截止日期以校内招生单位安排ؓ准?/span>

    2.Ҏ相应报名旉D,考核旉一般安排在12月中下旬Q?月初Q或4月中下旬。具体考核旉、地炏V内宏V方式等以校内招生单位安排ؓ准?/span>

    3.因招生计划有限、招考方式多P考生在报考前Q应和报考学院或导师取得联系Q以定报考导师是否有招生计划?/span>

  点击此处q入博士研究生报名系l?/span>


  校内各招生单位博士生报名旉?/span>

  单位代码

  单位名称

  报名旉

  001

  哲学与社会发展学?/span>

  2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

  002

  易学与中国古代哲学研I中?/span>

  2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

  003

  犹太教与跨宗教研I中?/span>

  2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

  004

  l济学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  005

  l济研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  006

  法学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  007

  政治学与公共理学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  008

  当代C会M研究所

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  009

  马克思主义学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  011

  文学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  012

  文艺学研究中心

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  013

  国际教育学院

  2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

  014

  儒学高等研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  015

  外国语学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  016

  艺术学院

  2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

  017

  历史文化学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  018

  文化遗研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  019

  数学学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  020

  金融研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  021

  物理学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  022

  化学与化工学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  023

  微电子学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  024

  生命U学学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  025

  微生物技术研I

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  026

  信息U学与工E学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  027

  晶体材料研究所

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  028

  国家p工E技术研I中?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  029

  环境U学与工E学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  030

  环境研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  031

  理学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  034

  ׃发展研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  035

  新闻传播学院

  2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

  036

  Ȁ光与U外pȝ集成技术教育部重点实验?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  037

  C代半g材料研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  039

  材料U学与工E学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  040

  热科学与工程研究中心

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  041

  机械工程学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  042

  能源与动力工E学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  043

  甉|工程学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  044

  控制U学与工E学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  045

  高等技术研I

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  046

  土徏与水利学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  047

  计算机科学与技术学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  048

  软g学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  049

  体育学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  050

  齐鲁交通学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  061

  基础d?/span>

  2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

  062

  临床d?/span>

  2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

  063

  高等d研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  064

  公共卫生学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  065

  卫生理与政{研I中?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  067

  口腔d?/span>

  2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

  068

  护理学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  069

  药学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  071

  h研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  072

  前沿交叉U学青岛研究?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  074

  |络I间安全学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  075

  数学与交叉科学研I中?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  080

  东北亚学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  081

  商学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  082

  法学院(威vQ?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  083

  文化传播学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  084

  译学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  086

  机电与信息工E学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  087

  h学院

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  088

  I间U学与物理学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

  089

  数学与统计学?/span>

  2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>



  通知公告
  MORE
  地址Q山东省南市山大\27?/span>
  联系方式:0531-88364334
  电子邮箱Qshandayanzhaoban@163.com
  ׃大学研究生院   版权所?nbsp;  鲁ICP?012458 
  回到剙
  ׃大学研究生院 版权所?/div>
  鲁ICP?23456
  技术支? Ҏ软g
  地址Q山东济南市山大南\27?/div>
  电子邮箱Qshandayanzhaoban@163.com
  咨询电话Q?531-88364434 邮编Q?50100
  ɫӰ